ULGA REHABILITACYJNA 2014

info - ulga rehabilitacyjna

Ulga rehabilitacyjna przysługuje osobom które poniosły wydatki z powodu uszczerbku na zdrowiu, a ich koszty nie zostały pokryte z innego funduszu dofinansowującego. Niezbędnym dokumentem jest natomiast orzeczenie o posiadaniu jednego z trzech stopni niepełnosprawności. Ponadto z ulgi rehabilitacyjnej mogą skorzystać osoby mieszkające i opiekujące się osobą niepełnosprawną jeżeli jej dochody nie przekraczają 9120 zł.


Komu przysługuje ulga rehabilitacyjna?
Osobom posiadającym jeden z trzech stopni niepełnosprawności.
Co można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
Przystosowanie domów, mieszkań, środków transportu do swojej niepełnosprawności
Zakup narzędzi, materiałów, sprzętu pomagającego w leczeniu niepełnosprawności
Wyjazdy na turnusy, obozy, uzdrowiska w ramach rehabilitacji
Opłacenie psów przewodników, ich szkolenie i utrzymanie (osoby niewidome)
Opiekę pielęgniarską

Szersza lista ulg podatkowych obowiązujących w tym roku: