ULGA NA INTERNET 2011 2012

PITy 2012

Ulga internetowa w 2012 roku obowiązuje na podobnych zasadach jak w roku ubiegłym (2011). Osoby opłacające Internet stacjonarny (bądź Internet bezprzewodowy) mogą odliczyć tą kwotę od dochodu. Maksymalną kwotą ulgi pit na Internet jest 760 zł.

Rozliczenia PIT 2012


Warunki ulgi internetowej

Aby spełniać warunki ulgi internetowej musimy osobiście opłacać rachunki za podłączanie Internetu, inaczej nie możemy ubiegać się o tą ulgę PIT. Podobne restrykcje nie dotyczą miejsca zamieszkania. Możemy uzyskać odliczenia za Internet jeżeli opłacamy np. Internet mobilny, czy też w innym miejscu zamieszkania. Liczy się umowa na nas. Podstawą otrzymania ulgi internetowej jest posiadanie faktury bądź duplikatu informującego Urząd Skarbowy o wniesionej opłacie. Dokument taki musimy przechowywać w razie kontroli standardowo, 5 lat. Według doniesień rządu podatek za rok 2013 nie przewiduje już ulgi internetowej, pity w tym roku będziemy rozliczać bez niej. Są to nastomiast dopiero doniesienia i do ich realizacji jeszcze sporo czasu. Ulgę internetową w 2012 roku rozliczamy bez problemu, na przykład za pomocą PIT 37
Szersza lista ulg podatkowych obowiązujących w tym roku: