ULGA NA DZIECKO 2014

info - ulga dzieci

Ulga na dzieci w 2014 roku nie zmieniła się w stosunku do ubiegłych lat. W rozliczeniach podatkowych 2014 możemy odliczyć do 1112,04 zł za jedno dziecko.

Jest to kwota 92,67 zł miesięcznie, z ulgi prorodzinnej mogą skorzystać rodzice, opiekunowie bądź rodziny zastępcze, o ile oczywiście przedstawiają niezbędne dokumenty. Obecnie nie obowiązują limity zarobków czy też liczby dzieci. W przypadku gdy wychowujemy czwórkę dzieci, możemy na otrzymać ulgę na całą czwórkę dzieci.


Ulga prorodzinna 2014 w separacji

Ulgę na dziecko można odliczać również w przypadku separacji rodziców, odpowiednio dzieląc kwotę miesięczną na ilość dni, w których dziecko znajdowało się pod opieką. Ulgę na dzieci 2014 mogą rozliczyć podatnicy rozliczający się PITami: 36 oraz 37. Pozbawieni tej możliwości są podatnicy rozliczający się na pozostałych zasadach podatkowych. Ulga obejmuje natomiast dzieci, które:

  • Nie ukończyły 25 roku życia, uczące się
  • Małoletnie
  • Bez ograniczeń wiekowych (dla korzystających z renty socjalnej)

Szersza lista ulg podatkowych obowiązujących w tym roku: