PROGI PODATKOWE 2014

limity PIT

Progi podatkowe za 2014 rok nie zmieniły się, w porównaniu z ubiegłym rokiem (zostały zamrożone). W Polsce obowiązuje nas jeden próg podatkowy, w wysokości 85 528 zł. Do tej kwoty płacimy standardowy podatek, w wysokości 18 %.


Jak obliczyć podatek?

Jeżeli nasze dochody nie przekroczyły kwoty progu podatkowego: 85 528 zł, podatek należny wynosi 18 % z zarobionej kwoty pomniejszone o kwotę wolną od podatku (556, 02 zł).

Jeżeli przekroczyliśmy w 2014 roku próg podatkowy, musimy zapłacić 14.839,02 zł + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł.
Kwota 14 839,02 zł jest to gotowa kwota podatku od kwoty poniżej progu podatkowego. Podatek 32-procentowy płacimy tylko od kwoty, która jest nadwyżką. - Wylicz progi podatkowe za pomocą programu


Próg 1: do 85 528 zł: 18 %
Próg 2: od 85 528: 32 %


Podstawa prawna: art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217, poz. 1588).