PIT 38

Druk PIT 38

Formularz PIT 38 wypełniają podatnicy, którzy w ubiegłym roku wykazali dochody kapitałowe. Rozliczenie PIT-38 można składać do 2 Maja 2014 roku. Deklaracji PIT 38 nie można wypełnić wspólnie z małżonkiem, w przypadku podwójnego obowiązku wypełniania PITów 38, należy wypełnić je osobno.

PIT 38

PIT 38 rozliczają osoby:

  • które objęły udziały w akcjach
  • sprzedały udziały w akcjach, papiery wartościowe lub wykazują inne dochody kapitałowe.

Nie dotyczy to natomiast podatników, którzy w/w czynności wykonują w ramach działalności gospodarczej.

Jak wypełnić PIT 38?


PIT 38 najszybciej wypełnić za pomocą programu PIT 2014, w Internecie można znaleźć ponad 10 darmowych wersji, umożliwiających wysłanie PIT 38 przez Internet. Dwa pozostałe sposoby to formularz interaktywny oraz tradycyjny druk PIT 38, wypełniany ręcznie.

Załączniki do PIT 38

PIT/ZG