PIT 37

Formularz, Druk PIT 37

PIT 37 jest najpopularniejszym formularzem PIT. W 2014 roku rozliczają go osoby pracujące na umowę o pracę, dzieło, zlecenie a także rozliczające emerytury. PIT 37 można składać do 2 Maja 2014 roku, natomiast jeżeli podatnik nie ma zamiaru rozliczać ulg ani dodatkowych dochodów, alternatywą jest PIT 40, PIT-40A. Podatnik zazwyczaj w styczniu otrzymuje od pracodawcy PIT-11 lub PIT 8C, i na jego podstawie wylicza druk PIT 37.

PIT 37


Formularz PIT 37 rozliczają osoby, które:

  • pobierają wynagrodzenia z tytułu pracy lub emerytur i rent
  • świadczeń i zasiłków przedemerytalnych i społecznych
  • stypendiów
  • wykazują dochody z praw autorskich
  • pracujące na umowę o dzieło/zlecenie
  • oraz nie prowadzili działalności gospodarczej
  • PIT 37 wypełnią także osoby pobierające świadczenia z Funduszu Pracy itp.

Jak wypełnić PIT 37


Do rozliczania druków PIT 37 służy PIT 37 Program. Darmowe wersje można znaleźć w Internecie, można także wypełnić interaktywny PIT 37 lub standardowy drukowany druk PIT. Od ponad roku formularze można przesłać elektronicznie, wypełniając aktywny formularz bądź za pomocą programu PIT.

Załączniki do PIT 37

PIT 40, PIT 40A, PIT-11, PIT-12, PIT 8C