PIT 28

formularz pit 28

PIT 28 zwany jest również ryczałtem ewidencjonowanym. Rozliczają go bowiem osoby płacące w ciągu roku zryczałtowany podatek dochodowy. Druki PIT-28 można składać do końca stycznia 2014 roku, w przeciwieństwie do innych deklaracji PIT. W tym rodzaju PITów 2014 podatnik nie rozlicza kosztów uzyskania przychodu, nie może też wypełniać PIT 28 wspólnie z małżonką oraz jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Rozliczenie Podatku od Ryczałtu


Kto powinien rozliczyć formularz PIT 28?

  • osoby, które prowadzą indywidualną pozarolniczą działalność gospodarczą
  • podatnicy, którzy poza swoją działalnością gospodarczą posiadają dochody z tytułu dzierżawy, najmu, podnajmu, poddzierżawy itp.
  • osoby prowadzące pozarolniczą DG, figurującej jako spółka cywilna lub spółka jawna.

Jak wypełnić PIT 28?


PIT 28 można rozliczyć za pomocą programu PIT 28 a także tradycyjnie, za pomocą formularza PIT. W przypadku wypełniania za pomocą programu, przesłać druk PIT 28 możemy drogą elektroniczną.

Załączniki do PIT 28

PIT 28/A, PIT 28/B, PIT/D, PIT/O, PIT-2K

Poniżej dla zainteresowanych wideo objaśniające formę odpodatkowania jaką jest ryczałt ewidencjonowany.