Koszty uzyskania przychodu 2014

info-koszty

Koszty uzyskania przychodu oblicza się od całościowej kwoty zarobków, w zależności od źródła przychodów, procent tej kwoty może się różnić. Jest to koszt, który według przyjętych stawek ponieśliśmy aby otrzymać przychód.
Koszty poniesienia w celu osiągnięcia przychodów odnoszą się do codziennych wydatków, takich jak transport, czy też wartość intelektualna w przypadku artystów. W przypadku działalności gospodarczej kosztami uzyskania przychodu może być większość wydatków poczynionych przez firmę, natomiast w przypadku naliczania ich pracownikom wynoszą (czyt. Poniżej)

  • 111 zł 25 gr za miesiąc (w roku nie więcej niż 1 335 zł) – jedno źródło przychodu
  • W roku nie więcej niż 2005 zł 05 gr – więcej niż jedno źródło przychodu w roku podatkowym
  • 139 zł 06 gr miesięcznie (w roku nie więcej niż 1668 zł 72 gr – praca poza miejscem zamieszkania bez podatku za rozłąkę
  • W roku nie więcej niż 2 502 zł 56 gr – praca poza miejscem zamieszkania z wielu źródeł bądź jeżeli mieszka poza miejscem zamieszkania.

  • Tak kształtują się koszty uzyskania przychodu 2014.

    Wyjątkiem są tutaj stawki procentowe kosztów uzyskania dochodu dla pracujących na umowę o dzieło, które niezmiennie wynoszą 20 % i 50 % od przychodów potrąconych o podatek. 20 % obowiązuje, jeżeli jest to zwykła umowa o dzieło, 50 % kwoty uzyskania przychodu jeżeli podatnik pracuje na umowę o dzieło z przeniesieniem praw autorskich (po wykonaniu dzieła nie ma już do niego praca) – odbiera się mu bowiem jego „własność intelektualną".

    Według ostatnich doniesień 50 % stawka dla artystów (pracujących na umowę o dzieło) będzie obowiązywać tylko do pierwszego progu podatkowego (czyli do zarobków ok. 85 tys. Złotych), natomiast powyżej będzie naliczany podstawowy, 20 procentowy koszt uzyskania przychodów. To jednak dopiero przyszłość.