Druki, PIT 2014

PITy 2014

Najpopularniejszymi formularzami PIT są: PIT 28, 36, 36L, 37 i 38. Wielu podatników zastanawia się jakie formularze wypełnić? Poniżej prezentujemy skrócony opis najpopularniejszych druków PIT.

PIT 37

Najpopularniejszy formularz, dotyczy osób pracujących na umowę o pracę, zlecenie, dzieło i inne oraz pobierających emerytury, renty.

Formularz PIT 28

Wypełniają go osoby płacące podatek ryczałtowy, niezależnie od dochodu

Druk PIT 36

Przeznaczony dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą, samodzielnie obliczające podatek miesięczny.

Druki PIT 36L

Rozliczenie PIT dla firm rozliczających się za pomocą podatku liniowego.

PIT 38 – Formularz giełdowy

Formularz przeznaczony dla ludzi, którzy posiadają tzw. dochody kapitałowe, tj akcje na giełdzie, obligacje i inne papiery wartościowe.